บริการสั่งซื้อและนำเข้า-เลือกสั่งซื้อแบบคิดค่าหิ้วรายชิ้น


เป็นบริการนำเข้าแบบคิดค่าหิ้วรายชิ้น เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทราบต้นทุนที่แน่นอน ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ทราบแน่นอนล่วงหน้าเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้นำเข้าทูไทยรับนำเข้าในรูปแบบนี้เฉพาะสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ วิกผม และสินค้าจำกัดพิเศษ คือ สินค้าในกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต และสินค้าเครื่องประดับราคาสูง เช่น ไข่มุกเครื่องประดับหรือนาฬิกาแบรนด์เนม เป็นต้น

 

 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบริการสั่งซื้อและนำเข้าแบบเหมาหิ้วรายชิ้น (พรีออเดอร์)
 1. ค่าสินค้า : ราคาหยวนคูณ 6 (อัตราแลกเปลี่ยนเรทตายตัว เหมือนเดิมทุกวัน) เริ่มใช้อัตรานี้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.58 เป็นต้นไป
 2. ค่าหิ้ว : ตามประเภทสินค้า และตามรูปแบบการขนส่งจีน-ไทยที่ลูกค้าเลือก 
 3. ค่าดำเนินการ : 250.-บาทต่อใบสั่งซื้อ  (กรณีสั่งสินค้าทั้งใบสั่งซื้อต่ำกว่า 30 ชิ้น) ฟรี..กรณีสั่ง 30 ชิ้นขึ้นไป
 4. ค่าส่งในไทย : ตามจริงในรูปแบบที่ลูกค้าเลือก หรือ รับสินค้าเองที่ออฟฟิศไทย(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย : บริการสั่งซื้อและนำเข้าแบบเหมาหิ้วรายชิ้น (พรีออเดอร์)
 1. ค่าสินค้าคือ ค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุราคาขายเป็นเงินหยวนจีน จึงต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทไทย
 - ราคาสินค้าหยวนคูณ 6 = ราคาสินค้า (บาท)
 2. อัตราค่าหิ้วคือ ค่าขนส่งสินค้าจากจีน-ไทย ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขั้นตอนสั่งสินค้าและการนำเข้าสินค้าไว้ทั้งหมดแล้ว
 - ค่าหิ้วตามประเภทสินค้าและรูปแบบการส่งจีน-ไทย
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่าหิ้วสินค้า [คลิกที่นี่]
 3. ค่าดำเนินการคือ ค่าดำเนินการทั้งหมดของนำเข้าทูไทยทุกขั้นตอนนับจากรับใบสั่งซื้อมาจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า
  - อัตรา 250.-บาทต่อใบสั่งซื้อ สั่งครบ 30 ชิ้นต่อใบสั่งซื้อ ฟรี..!! ค่าดำเนินการ
 4. ค่าส่งในไทยคือ ค่าส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าหลังจากสินค้าถึงไทยผ่านขั้นตอนการเปิดตู้เพื่อเคลียร์สินค้าออกเรียบร้อยแล้ว
 - ค่าส่งในไทยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ลูกค้าเลือก โดยเลือกได้จาก 9 รูปแบบ 
 ปรดตรวจสอบ อัตราค่าส่งในประเทศไทย [คลิกที่นี่]
  ระยะเวลาดำเนินการ
  - รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางรถ : สินค้าถึงไทยภายใน 14-16 วันหลังวันที่ลูกค้าโอนเงินเพื่อยืนยันสั่ง
  - รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางเรือ : สินค้าถึงไทยภายใน 26-28 วันหลังวันที่ลูกค้าโอนเงินเพื่อยืนยันสั่ง

 ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. ลูกค้าอ่านเงื่อนไขและกติกาเกี่ยวกับบริการสั่งซื้อและนำเข้าก่อนตัดสินใจใช้บริการ อ่านเงื่อนไขและกติกา (คลิกที่นี่)
 2. ลูกค้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อแบบค่าส่งในจีนตามจริง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่างของเมนูนี้)  
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มได้ตามความต้องการ และเลือกบันทึก (SAVE AS) แบบฟอร์มไว้ในเครื่องของลูกค้าเอง  
 4. เมื่อลูกค้าลงรายการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แนบไฟล์ (attach file) ส่งใบสั่งซื้อ ได้โดย 
  - เข้าอีเมล์ของลูกค้าเอง แนบไฟล์และส่งใบสั่งซื้อมาทางอีเมล์ numkao2thai@gmail.com หรือ 
  - แนบไฟล์ใบสั่งซื้อมาพร้อมกับแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างนี้ ระบบจะจัดส่งใบสั่งซื้อไปยังทีมงานนำเข้าทูไทยทันที
 5. ลูกค้ารอการตอบกลับทางอีเมล์จากทีมงานนำเข้าทูไทย ภายใน 24 ชั่วโมง 
 6. อีเมล์ตอบรับจากนำเข้าทูไทย จะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องโอนเพื่อยืนยันสั่งซื้อ และข้อมูลบัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องโอนเงินเข้า 
  - บริการสั่งซื้อและนำเข้าแบบเหมารวมรายชิ้น (พรีออเดอร์) : ยอดที่ต้องโอนรอบแรกเพื่อยืนยันสั่งสินค้า คือ ค่าสินค้า+ค่าหิ้ว+ค่าดำเนินการ (กรณีสั่งสินค้าต่ำกว่า 30 ชิ้น)+ค่าส่งในไทยโดยการประมาณ
 7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจากอีเมล์ที่ได้รับจากทางนำเข้าทูไทยอีกครั้งก่อนตัดสินใจโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ 
 8. กรณีต้องการยกเลิกการสั่งสินค้า ลูกค้าเพียงแค่ไม่โอนเงิน จะถือเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ 
 9. กรณีต้องการยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าโอนเงินตามที่ได้รับแจ้งตามช่องทางที่สะดวก เช่น  ATM, อินเตอร์เน็ต, เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น 
 10. ลูกค้าแจ้งข้อมูลการโอนเงินเพื่อยืนยันสั่งสินค้า โดยระบุข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน 
 11. นำเข้าทูไทยจะตอบรับการแจ้งโอนเงิน โดยการยืนยันเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์สำหรับเช็คสถานะให้ลูกค้าทางอีเมล์
  - กรณีลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการจะได้รับข้อความตอบกลับภายในวันเดียวกัน 
  - กรณีลูกค้าแจ้งโอนเงินหลังเวลา 17.00 น. จะได้รับข้อความตอบกลับในวันทำการถัดไป 
 12. หลังจากลูกค้าได้รับเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์เช็คสถานะแล้ว สามารถเช็คสถานะได้ตนเองได้ทันที ดูวิธีการเช็คสถานะ (คลิกที่นี่) 
 13. เมื่อสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว นำเข้าทูไทยจะส่งไฟล์สรุปสุดท้ายให้ลูกค้าทางอีเมล์
  รายการสรุปยอดในไฟล์สรุปสุดท้าย (Final File) จะประกอบด้วย 
  ค่าสินค้า+ค่าหิ้ว = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะคิดค่าสินค้าเฉพาะชิ้นที่ได้รับจริงเท่านั้น (หากมีบางชิ้นที่ไม่ได้ของ/ไม่มีของ) เราจะหักลบค่าสินค้าให้เลย ราคาสินค้าชิ้นที่ไม่ได้ของจะแสดงเป็น 0
  ค่าดำเนินการ =ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงค่าดำเนินการหากลูกค้ามียอดการสั่งไม่ถึง 30 ชิ้น (หากสั่งครบ 30 ชิ้นแต่ได้รับสินค้าไม่ครบ 30 ชิ้น ไม่คิดค่าดำเนินการ)
  ค่าส่งในไทย = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงค่าส่งในไทยพร้อมหมายเหตุรูปแบบการจัดส่งและวันที่ (ตามจริง)
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม = จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่อเมื่อสินค้าของลูกค้ามีการตีลังไม้ หรือสั่งให้ดำเนินการอื่นๆ พิเศษเท่านั้น 
  สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำมาหักลบกับยอดรับมา (ยอดที่ลูกค้าชำระรอบแรก) เป็นยอดต้องโอนเพิ่มหรือยอดเงินเหลือ
 14. นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้าออกให้ลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการหลังได้รับแจ้งการโอนเงินเพิ่มหรือหลังนำส่งไฟล์สรุปสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 15. จบขั้นตอนบริการสั่งซื้อและนำเข้า
 ข้อมูลเพิ่มเติม : หลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 ขั้นตอนหลังจากลูกค้าได้รับสินเค้าเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับจริง
    หากได้รับสินค้าก่อนไฟล์สรุปสุดท้าย : ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับจริงว่าตรงกับที่ทางร้านแจ้งไว้ Order Status หรือไม่ 
    หากได้รับไฟล์สรุปสุดท้ายแล้ว : ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับจริงว่าตรงกับไฟล์สรุปสุดท้ายหรือไม่
 อีเมล์ที่ใช้สำหรับติดต่อ/แจ้งทุกกรณี กับทางนำเข้าทูไทย คือ E-mail : numkao2thai@gmail.com
 กรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามที่ระบุไว้ใน Order Status
    - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า โดยแจ้งจำนวนที่ขาด ถ่ายรูปใบปะหน้ามัดสินค้าที่ได้รับไม่ครบ เราจะติดต่อร้านค้าเพื่อเคลียร์ปัญหานี้ให้ต่อไป
 กรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนในไฟล์สรุปสุดท้าย 
    - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับไฟล์สรุปสุดท้าย โดยแจ้งจำนวนที่ขาด ถ่ายรูปใบปะหน้ามัดสินค้าที่ได้รับไม่ครบ ทำไฮไลท์สินค้าชิ้นที่ไม่ได้มาในไฟล์สรุป เราจะติดต่อร้านค้าเพื่่อเคลียร์ปัญหานี้ให้ต่อไป
 กรณีได้รับสินค้าเกินจากจำนวนในไฟล์สรุปสุดท้าย
    - ขอให้แจ้งให้เราทราบเราจะตรวจสอบให้ว่าเป็นของสมนาคุณจากร้านค้าหรือเป็นสินค้าส่งเกิน หากส่งเกินรบกวนส่งสินค้ากลับคืน โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนให้ตามจริง 
 กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามแบบที่ราคาต่ำกว่าสินค้าที่เว็บแจ้งว่าได้ 
    - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับไฟล์สรุปสุดท้าย โดยทำไฮไลท์สินค้าชิ้นที่ไม่ได้ในไฟล์สรุป และส่งลิงค์+รูปสินค้าที่ได้รับแทน เราจะติดต่อร้านค้าเพื่อขอเคลียร์ปัญหานี้ให้ต่อไป ซึ่งบางร้านจะคืนส่วนต่างนี้ให้/บางร้านไม่คืนให้นะคะ 
 กรณีได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ 
    - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับไฟล์สรุปสุดท้าย โดยทำไฮไลท์สินค้าชิ้นที่มีปัญหาดังกล่าว ถ่ายรูปสินค้าโดยละเอียด เราจะติดต่อร้านค้าเพื่อเคลมปัญหานี้ ซึ่งบางร้านจะให้ส่วนลดประมาณ 1-10 หยวน แต่บางร้านก็ไม่ให้ส่วนลดใดๆ เพียงแค่รับทราบปัญหานี้ ซึ่งเราจะส่งคอมเพลนปัญหากับร้านดังกล่าวต่อไป

Visitors: 202,466