บริการสั่งซื้อและนำเข้า-เลือกสั่งแบบแนบใบเสนอราคา


 รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริการสั่งซื้อและนำเข้า : แบบแนบใบเสนอรา
 1. ค่าสินค้า: คือ ค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งต้องให้ผู้ขายระบุเป็นราคาหยวน และใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทไทย
 : ราคาหยวน คูณ อัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่ลูกค้าโอนเงินยืนยันสั่ง
 : อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะของนำเข้าทูไทย เรทถูกกว่าทุกธนาคาร อัพเดททุกวันจันทร์-เสาร์ เวลาประมาณ 13.00 น.
 2. ค่าส่งในจีน: คือ ค่าส่งสินค้าจากร้านค้าหรือโรงงานที่ลูกค้าสั่งมายังโกดังนำเข้าทูไทยที่จีน 
 ตามจริงที่ลูกค้าได้ตกลงกับผู้ขายและระบุลงในใบเสนอราคา  
 3. ค่าดำเนินการคือ ค่าดำเนินการให้ทั้งหมดทุกขั้นตอนนับจากรับใบเสนอมาจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า
 ค่าดำเนินการ 199.-บาทต่อใบเสนอราคา (จำนวนใบเสนอราคาคูณด้วย 199.- บาท)
 4. ค่านำเข้า: คือ ค่าขนส่งสินค้าจากจีน-ไทย ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขั้นตอนการนำเข้าสินค้าไว้ทั้งหมดแล้ว
 : คิดค่านำเข้าจาก 2 ตัวแปร คือ น้ำหนัก หรือ ขนาด ของสินค้า โดยจะคิดจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลัก
 : กรณีสั่งสินค้าหลายประเภทในใบสั่งซื้อเดียวกัน : คิดแยกตาม "ประเภทสินค้าของแต่ละร้าน" 
 : กรณีสั่งสินค้าหลายประเภทจากร้านเดียวกัน : คิดตาม "ประเภทของสินค้าที่มีค่านำเข้าสูงสุดในร้านนั้น"
 : เฉพาะขนส่งทางแอร์ (A) ค่าขนส่งจีน-ไทยเริ่มต้นที่ 800.-บาท (รูปแบบเดียวที่จำเป็นต้องมีอัตราขั้นต่ำ)
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่านำเข้าสินค้า [คลิกที่นี่]
 5. ค่าส่งในไทยคือ ค่าส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าหลังจากสินค้าถึงไทยผ่านขั้นตอนการเปิดตู้เพื่อเคลียร์สินค้าออกเรียบร้อยแล้ว
 ค่าส่งในไทยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ลูกค้าเลือก โดยเลือกได้จาก 9 รูปแบบ 
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่าส่งในประเทศไทย [คลิกที่นี่]
6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าสั่งให้มีการดำเนินการในกรณีพิเศษ 
 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้จะเกิดขึ้นตามความประสงค์ / โดยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น 
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม [คลิกที่นี่] 
 ระยะเวลาดำเนินการ
 คือ จำนวนวันทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่นับจากวันที่สินค้าส่งถึงโกดังจีนจนถึงวันที่สินค้าส่งถึงไทย 
    - ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดขึ้นอยู่กับรูปแบบการขนส่งจีน-ไทยเป็นอันดับแรก
    - การขนส่งทางรถ เป็นรูปแบบที่ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน กรณีลูกค้าไม่ระบุรูปแบบการส่ง เราจะเลือกส่งให้ทาง "รถ" เป็นพื้นฐาน
    - บริการสั่งซื้อและนำเข้าแบบแนบใบเสนอราคา เป็นการติดต่อสั่งซื้อให้ตามใบเสนอราคาซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย ในเรื่องระยะเวลาในการจัดส่ง ลูกค้าต้องเป็นผู้ตกลงกับทางผู้ขายเอง โดยนำเข้าทูไทยจะรอรับสินค้าให้ตามที่ลูกค้าได้ตกลงกับผู้ขายไว้ และดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าสินค้าให้ต่อไป ดังนั้นเราจึงขอแจ้งระยะเวลาหลังจากสินค้าถึงโกดังจีนจนถึงสินค้าถึงไทย (ไม่รวมระยะเวลาในการรอสินค้าเข้าโกดัง)
 รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางรถ : สินค้าถึงไทยภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึงโกดังจีน (ไม่นับวันอาทิตย์)
 รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางเรือ : สินค้าถึงไทยภายใน 16 วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึงโกดังจีน (ไม่นับวันอาทิตย์)
 รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางแอร์ : สินค้าถึงไทยภายใน 3 วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึงโกดังจีน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์)

 ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. ลูกค้าอ่านเงื่อนไขและกติกาเกี่ยวกับบริการสั่งซื้อและนำเข้าก่อนตัดสินใจใช้บริการ อ่านเงื่อนไขและกติกา (คลิกที่นี่)
 2. ลูกค้าติดต่อผู้ขาย โดยเบื้องต้นลูกค้าต้องสอบถามกับทางผู้ขายเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้านั้นได้หรือไม่ คือ 
   - ตรวจสอบกับผู้ขายว่าสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินหยวน (RMB/CYN-CHINA) โดยการโอนเงินเข้าธนาคารจีนของผู้ขายโดยตรงจากบัญชีธนาคารจีนบัญชีชื่อบุคคลได้หรือไม่ 
   - ตัวอย่างธนาคารจีนที่ลูกค้าสามารถนำไปสอบถามผู้ขายว่ามีบัญชีธนาคารต่อไปนี้หรือไม่ คือ บัญชีธนาคารตามรูป
   
   - ตรวจสอบกับผู้ขายว่าสามารถส่งสินค้าที่ต้องการสั่งไปยังโกดังของเราที่จีนได้หรือไม่ ที่ตั้งของโกดังจีนคือ 广东省 / 广州市 / 白云区
   - เลขที่ตั้งและเบอร์ติดต่อโกดังจีนโดยละเอียด นำเข้าทูไทยจะเป็นผู้แจ้งกับทางผู้ขายเมื่อมีการสั่งสินค้าจริงต่อไป
   - เมื่อลูกค้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่า สามารถสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้านี้ได้ คือ ชำระเงินเป็นเงินหยวนผ่านธนาคารจีนโดยโอนจากบัญชีชื่อบุคคลได้ และร้านค้าสามารถจัดส่งสินค้าไปตามที่ตั้งของโกดังได้ พร้อมทั้งตกลงเรื่องค่าจัดส่งในจีนกับผู้ขาย จากนั้นลูกค้าต้องให้ผู้ขายจัดทำใบเสนอราคา (Proforma Invoice) เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการสั่งซื้อ
  
 รายละเอียดที่ต้องมีในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน
  คือ ชื่อที่อยู่ของร้านค้า/บริษัท/ผู้ขาย, ชื่อบุคคลที่ติดต่อ, อีเมล์บุคคลที่ติดต่อ, เบอร์โทรบุคคลที่ติดต่อ, หมายเลข QQ บุคคลที่ติดต่อ, ข้อมูลบัญชีธนาคารจีนที่ใช้รับเงินของผู้ขาย (เป็นภาษาจีน), เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า, รายการสินค้าที่สั่ง, จำนวนชิ้น, ราคาต่อชิ้น, ค่าส่งในจีน, ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งหมดในอัตราเงินหยวน  (รับเฉพาะใบเสนอราคาที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น)
  
 3. ลูกค้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อแบบแนบใบเสนอราคาของนำเข้าทูไทย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่างของเมนูนี้)
 4. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มได้ตามความต้องการ และเลือกบันทึก (SAVE AS) แบบฟอร์มไว้ในเครื่องของลูกค้าเอง
 5. เมื่อลูกค้าลงรายการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าแนบไฟล์ (attach file) ทั้ง 2 ไฟล์ คือ แบบฟอร์มของนำเข้าทูไทยและใบเสนอราคาที่ได้รับจากผู้ขาย และส่งมาที่อีเมล์ numkao2thai@gmail.com
 6. ลูกค้ารอการตอบกลับทางอีเมล์จากทีมงานนำเข้าทูไทย ภายใน 24 ชั่วโมง
 7. อีเมล์ตอบรับจากนำเข้าทูไทย จะแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องโอนเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และข้อมูลบัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องโอนเงินเข้า
  - บริการสั่งซื้อและนำเข้าแบบแนบใบเสนอราคา : ยอดที่ต้องโอนรอบแรกเพื่อยืนยันสั่งสินค้า คือ ยอดต้องชำระทั้งหมดตามใบเสนอราคาของผู้ขายสินค้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
 8. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจากอีเมล์ที่ได้รับจากทางนำเข้าทูไทยอีกครั้งก่อนตัดสินใจโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ 
 9. กรณีต้องการยกเลิกการสั่งสินค้า ลูกค้าเพียงแค่ไม่โอนเงิน จะถือเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ 
 10. กรณีต้องการยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าโอนเงินตามที่ได้รับแจ้งตามช่องทางที่สะดวก เช่น  ATM, อินเตอร์เน็ต, เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น 
 11. ลูกค้าแจ้งข้อมูลการโอนเงินเพื่อยืนยันสั่งสินค้า โดยระบุข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน แจ้งโอนเงิน (คลิกที่นี่) 
 12. นำเข้าทูไทยจะตอบรับการแจ้งโอนเงิน โดยการยืนยันเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์สำหรับเช็คสถานะให้ลูกค้าทางอีเมล์
   - กรณีลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการจะได้รับข้อความตอบกลับภายในวันเดียวกัน 
   - กรณีลูกค้าแจ้งโอนเงินหลังเวลา 17.00 น. จะได้รับข้อความตอบกลับในวันทำการถัดไป 
 13. หลังจากลูกค้าได้รับเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์เช็คสถานะแล้ว สามารถเช็คสถานะได้ตนเองได้ทันที ดูวิธีการเช็คสถานะ (คลิกที่นี่) 
 14. รอสินค้าตามระยะเวลาที่ลูกค้าได้ตกลงกับผู้ขายไว้ และรอสินค้าถึงไทยตามระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจีน-ไทย
 15. เมื่อสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว นำเข้าทูไทยจะส่งไฟล์สรุปสุดท้ายให้ลูกค้าทางอีเมล์
   รายการสรุปยอดในไฟล์สรุปสุดท้าย (Final File) จะประกอบด้วย 
  ค่าสินค้า+ค่าส่งในจีน = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะเป็นไปตามใบเสนอราคาของผู้ขาย
  ค่านำเข้า = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงน้ำหนักหรือขนาดสินค้าให้อย่างชัดเจน x อัตราค่านำเข้าต่อหน่วย และรวมเป็นค่านำเข้าทั้งหมด
  ค่าดำเนินการ = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงค่าดำเนินการ 199.-บาท
  ค่าส่งในไทย = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงค่าส่งในไทยพร้อมหมายเหตุรูปแบบการจัดส่งและวันที่ (ตามจริง)
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม = จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่อเมื่อสินค้าของลูกค้ามีการตีลังไม้ หรือสั่งให้ดำเนินการอื่นๆ พิเศษเท่านั้น 
  สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำมาหักลบกับยอดรับมา (ยอดที่ลูกค้าชำระรอบแรก) เป็นยอดต้องโอนเพิ่มหรือยอดเงินเหลือ
 1ุ6. นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้าออกให้ลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการหลังได้รับแจ้งการโอนเงินเพิ่มหรือหลังนำส่งไฟล์สรุปสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 17. จบขั้นตอนบริการสั่งซื้อและนำเข้า
 ข้อมูลเพิ่มเติม : หลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากบริการสั่งซื้อและนำเข้าในรูปแบบนี้ เป็นแค่การประสานงานให้ตามใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าที่สะดวกติดต่อเจรจาตกลงกับร้านค้าได้ด้วยตนเอง ลูกค้าได้มีการตกลง/ติดต่อกับผู้ขายเอง ฉะนั้นทางนำเข้าทูไทยจึงไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงหรือรายละเอียดของสินค้าแต่อย่างใด ดังนั้นหากลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับ โปรดติดต่อกับทางผู้ขายโดยตรง หากมีส่วนที่ทางนำเข้าทูไทยจะสามารถช่วยประสานงานให้ได้ เช่น ต้องการให้ร้านค้าโอนเงินบางส่วนคืน หรือ ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าให้เพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบ เพื่อช่วยประสานงานให้ต่อไป
 
กรณีลูกค้าได้รับสินค้าแล้วมีปัญหาใดๆ แต่ไม่สะดวกจะติดต่อกับผู้ขายเอง ต้องการให้เราช่วยประสานงานให้ โปรดแจ้งรายละเอียดของปัญหานั้นๆ เราจะติดต่อผู้ขายให้ตามความต้องการ แต่ไม่สามารถรับผิดชอบได้หากร้านค้าปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่เราจะพยายามช่วยประสานงานหรือดำเนินการให้อย่างสุดความสามารถ
 
 อีเมล์ที่ใช้สำหรับติดต่อ/แจ้งทุกกรณี กับทางนำเข้าทูไทย คือ E-mail : numkao2thai@gmail.com
Visitors: 203,335