บริการสั่งซื้อและนำเข้า-เลือกสั่งแบบค่าส่งในจีนอัตราคงที่  รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริการสั่งซื้อและนำเข้า : แบบค่าส่งในจีนอัตราคงที่
 1. ค่าสินค้า: คือ ค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุราคาขายเป็นเงินหยวนจีน จึงต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทไทย
 : ราคาหยวน คูณ อัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่ลูกค้าโอนเงินยืนยันสั่ง
 : อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะของนำเข้าทูไทย เรทถูกกว่าทุกธนาคาร อัพเดททุกวันจันทร์-เสาร์ เวลาประมาณ 13.00 น.
 2. ค่าส่งในจีน: คือ ค่าส่งสินค้าจากร้านค้าหรือโรงงานที่ลูกค้าสั่งมายังโกดังนำเข้าทูไทยที่จีน (คิดแยกแต่ละร้าน)
 อัตราเดียวคงที่ ทุกร้าน ทุกพื้นที่ ทุกประเภทสินค้า : กิโลแรก 15 หยวน กิโลต่อๆ ไป 8 หยวนต่อกิโล 
 โปร่งใส ชัดเจน โดยจะแจ้งน้ำหนักจริงของสินค้าจากแต่ละร้านให้ทราบทุกร้านในไฟล์สรุปสุดท้าย (Final File)
 3. ค่าดำเนินการคือ ค่าดำเนินการให้ทั้งหมดทุกขั้นตอนของนำเข้าทูไทยนับจากรับใบสั่งซื้อมาจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า
 ค่าดำเนินการ 99.-บาทต่อร้าน (จำนวนร้านที่สั่งคูณด้วย 99.- บาท)
 4. ค่านำเข้า: คือ ค่าขนส่งสินค้าจากจีน-ไทย ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขั้นตอนการนำเข้าสินค้าไว้ทั้งหมดแล้ว
 : คิดค่านำเข้าจาก 2 ตัวแปร คือ น้ำหนัก หรือ ขนาด ของสินค้า โดยจะคิดจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลัก
 : กรณีสั่งสินค้าหลายประเภท/หลายร้านในใบสั่งซื้อเดียวกัน : คิดแยกตาม "ประเภทสินค้าของแต่ละร้าน" 
 : กรณีสั่งสินค้าหลายประเภทจากร้านเดียวกัน : คิดตาม "ประเภทของสินค้าที่มีค่านำเข้าสูงสุดในร้านนั้น"
 : เฉพาะขนส่งทางแอร์ (A) ค่าขนส่งจีน-ไทยเริ่มต้นที่ 800.-บาท (รูปแบบเดียวที่จำเป็นต้องมีอัตราขั้นต่ำ)
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่านำเข้าสินค้า [คลิกที่นี่]
 5. ค่าส่งในไทยคือ ค่าส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าหลังจากสินค้าถึงไทยผ่านขั้นตอนการเปิดตู้เพื่อเคลียร์สินค้าออกเรียบร้อยแล้ว
 ค่าส่งในไทยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ลูกค้าเลือก โดยเลือกได้จาก 9 รูปแบบ 
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่าส่งในประเทศไทย [คลิกที่นี่]
6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าสั่งให้มีการดำเนินการในกรณีพิเศษ 
 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้จะเกิดขึ้นตามความประสงค์ / โดยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น 
 โปรดตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]
 ระยะเวลาดำเนินการ
 คือ จำนวนวันทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งโอนเงินเพื่อยืนยันสั่งสินค้าจนถึงวันที่สินค้าส่งถึงไทย
    - ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดขึ้นอยู่กับรูปแบบการขนส่งจีน-ไทยเป็นอันดับแรก
    - การขนส่งทางรถ เป็นรูปแบบที่ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน กรณีลูกค้าไม่ระบุรูปแบบการส่ง เราจะเลือกส่งให้ทาง "รถ" เป็นพื้นฐาน
    - ระยะเวลาดำเนินการที่ระบุไว้นี้ ประมาณการเผื่อไว้สำหรับการรอรวบรวมสินค้าจากร้านค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่วนใหญ่สินค้าถึงไทยเร็วกว่านี้
    - ปัจจัยที่จะทำให้สินค้าถึงไทยช้ากว่ากำหนดอันดับแรก คือ สินค้าต้องรอการผลิต/ไม่มีของพร้อมส่ง รองลงมาคือ ที่ตั้งของร้านที่สั่ง ความรวดเร็วในการส่งสินค้าออกของร้านค้าจีน เป็นต้น
    - อย่างไรก็ตามทีมงานนำเข้าทูไทยจะติดตามสินค้าให้ทุกวัน หากสินค้าจากร้านใดต้องรอหรือมีปัญหาที่จะทำให้อาจล่าช้าเกิน 10 วัน เราจะแจ้งให้ทราบทันทีในเมนูเช็คสถานะ (Order Status)
 รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางรถ : สินค้าถึงไทยภายใน 14-16 วันหลังวันที่ลูกค้าโอนเงินเพื่อยืนยันสั่ง
 รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางเรือ : สินค้าถึงไทยภายใน 26-28 วันหลังวันที่ลูกค้าโอนเงินเพื่อยืนยันสั่ง
 รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางแอร์ : สินค้าถึงไทยภายใน 5-10 วันหลังวันที่ลูกค้าโอนเงินเพื่อยืนยันสั่ง

 ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. ลูกค้าอ่านเงื่อนไขและกติกาเกี่ยวกับบริการสั่งซื้อและนำเข้าก่อนตัดสินใจใช้บริการ อ่านเงื่อนไขและกติกา (คลิกที่นี่)
 2. ลูกค้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อแบบค่าส่งในจีนตามอัตราคงที่  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่างของเมนูนี้)
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มได้ตามความต้องการ และเลือกบันทึก (SAVE AS) แบบฟอร์มไว้ในเครื่องของลูกค้าเอง  
 4. เมื่อลูกค้าลงรายการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แนบไฟล์ (attach file) ส่งใบสั่งซื้อ ได้โดย 
  - เข้าอีเมล์ของลูกค้าเอง แนบไฟล์และส่งใบสั่งซื้อมาทางอีเมล์ numkao2thai@gmail.com หรือ 
  - แนบไฟล์ใบสั่งซื้อมาพร้อมกับแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างนี้ ระบบจะจัดส่งใบสั่งซื้อไปยังทีมงานนำเข้าทูไทยทันที
 5. ลูกค้ารอการตอบกลับทางอีเมล์จากทีมงานนำเข้าทูไทย ภายใน 24 ชั่วโมง 
 6. อีเมล์ตอบรับจากนำเข้าทูไทย จะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องโอนเพื่อยืนยันสั่งซื้อ และข้อมูลบัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องโอนเงินเข้า 
  - บริการสั่งซื้อและนำเข้า : ยอดที่ต้องโอนรอบแรกเพื่อยืนยันสั่งสินค้า คือ ค่าสินค้าที่สั่งทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) 
 7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจากอีเมล์ที่ได้รับจากทางนำเข้าทูไทยอีกครั้งก่อนตัดสินใจโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ 
 8. กรณีต้องการยกเลิกการสั่งสินค้า ลูกค้าเพียงแค่ไม่โอนเงิน จะถือเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ 
 9. กรณีต้องการยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าโอนเงินตามที่ได้รับแจ้งตามช่องทางที่สะดวก เช่น  ATM, อินเตอร์เน็ต, เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น 
 10. ลูกค้าแจ้งข้อมูลการโอนเงินเพื่อยืนยันสั่งสินค้า โดยระบุข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน 
 11. นำเข้าทูไทยจะตอบรับการแจ้งโอนเงิน โดยการยืนยันเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์สำหรับเช็คสถานะให้ลูกค้าทางอีเมล์
  - กรณีลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการจะได้รับข้อความตอบกลับภายในวันเดียวกัน 
  - กรณีลูกค้าแจ้งโอนเงินหลังเวลา 17.00 น. จะได้รับข้อความตอบกลับในวันทำการถัดไป 
 12. หลังจากลูกค้าได้รับเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์เช็คสถานะแล้ว สามารถเช็คสถานะได้ตนเองได้ทันที ดูวิธีการเช็คสถานะ (คลิกที่นี่) 
 13. เมื่อสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว นำเข้าทูไทยจะส่งไฟล์สรุปสุดท้ายให้ลูกค้าทางอีเมล์
  รายการสรุปยอดในไฟล์สรุปสุดท้าย (Final File) จะประกอบด้วย 
  ค่าสินค้า : ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะคิดค่าสินค้าเฉพาะชิ้นที่ได้รับจริงเท่านั้น (หากมีบางชิ้นที่ไม่ได้ของ/ไม่มีของ) เราจะหักลบค่าสินค้าให้เลย ราคาสินค้าชิ้นที่ไม่ได้ของจะแสดงเป็น (ลูกค้าโปรดตรวจสอบจากไฟล์)
  ค่าส่งในจีน = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแจ้งค่าส่งในจีนลงในชีทแต่ละร้านที่สั่ง ก่อนจะนำมารวมเป็นค่าสินค้า+ค่าส่งในจีน 
  - ค่านำเข้า = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงน้ำหนัก/ขนาดสินค้าให้อย่างชัดเจน x อัตราค่านำเข้าต่อหน่วย ก่อนรวมเป็นค่านำเข้าทั้งหมด
  ค่าดำเนินการ = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะคิดค่าดำเนินการเฉพาะร้านที่ได้รับสินค้าจริงเท่านั้น
  ค่าส่งในไทย = ในไฟล์สรุปสุดท้ายจะแสดงค่าส่งในไทยพร้อมหมายเหตุรูปแบบการจัดส่งและวันที่ (ตามจริง)
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม = จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่อเมื่อสินค้าของลูกค้ามีการตีลังไม้ หรือสั่งให้ดำเนินการอื่นๆ พิเศษเท่านั้น 
  สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำมาหักลบกับยอดรับมา (ยอดที่ลูกค้าชำระรอบแรก) เป็นยอดต้องโอนเพิ่มหรือยอดเงินเหลือ
 14. นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้าออกให้ลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการหลังได้รับแจ้งการโอนเงินเพิ่มหรือหลังนำส่งไฟล์สรุปสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 15. จบขั้นตอนบริการสั่งซื้อและนำเข้า
 ข้อมูลเพิ่มเติม : หลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 ขั้นตอนหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับจริง
       หากได้รับสินค้าก่อนไฟล์สรุปสุดท้าย : ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับจริงว่าตรงกับที่ทางร้านแจ้งไว้ Order Status หรือไม่ 
       หากได้รับไฟล์สรุปสุดท้ายแล้ว : ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับจริงว่าตรงกับไฟล์สรุปสุดท้ายหรือไม่
 อีเมล์ที่ใช้สำหรับติดต่อ/แจ้งทุกกรณี กับทางนำเข้าทูไทย คือ E-mail : numkao2thai@gmail.com
 กรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามที่ระบุไว้ใน Order Status
       - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า โดยแจ้งจำนวนที่ขาด ถ่ายรูปใบปะหน้ามัดสินค้าที่ได้รับไม่ครบ เราจะติดต่อร้านค้าเพื่อเคลียร์ปัญหานี้ให้ต่อไป
 กรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนในไฟล์สรุปสุดท้าย 
       - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับไฟล์สรุปสุดท้าย โดยแจ้งจำนวนที่ขาด ถ่ายรูปใบปะหน้ามัดสินค้าที่ได้รับไม่ครบ ทำไฮไลท์สินค้าชิ้นที่ไม่ได้มาในไฟล์สรุป เราจะติดต่อร้านค้าเพื่่อเคลียร์ปัญหานี้ให้ต่อไป
 กรณีได้รับสินค้าเกินจากจำนวนในไฟล์สรุปสุดท้าย
       - ขอให้แจ้งให้เราทราบเราจะตรวจสอบให้ว่าเป็นของสมนาคุณจากร้านค้าหรือเป็นสินค้าส่งเกิน หากส่งเกินรบกวนส่งสินค้ากลับคืน โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนให้ตามจริง 
 กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามแบบที่ราคาต่ำกว่าสินค้าที่เว็บแจ้งว่าได้ 
       - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับไฟล์สรุปสุดท้าย โดยทำไฮไลท์สินค้าชิ้นที่ไม่ได้ในไฟล์สรุป และส่งลิงค์+รูปสินค้าที่ได้รับแทน เราจะติดต่อร้านค้าเพื่อขอเคลียร์ปัญหานี้ให้ต่อไป ซึ่งบางร้านจะคืนส่วนต่างนี้ให้/บางร้านไม่คืนให้นะคะ 
 กรณีได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ 
       - ขอให้แจ้งกลับทันทีหรือภายใน 3 วันหลังได้รับไฟล์สรุปสุดท้าย โดยทำไฮไลท์สินค้าชิ้นที่มีปัญหาดังกล่าว ถ่ายรูปสินค้าโดยละเอียด เราจะติดต่อร้านค้าเพื่อเคลมปัญหานี้ ซึ่งบางร้านจะให้ส่วนลดประมาณ 1-10 หยวน แต่บางร้านก็ไม่ให้ส่วนลดใดๆ เพียงแค่รับทราบปัญหานี้ ซึ่งเราจะส่งคอมเพลนปัญหากับร้านดังกล่าวต่อไป
Visitors: 202,466