www.numkaotothai.net


1. บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนชิ้นที่สั่งต่อร้าน เงื่อนไขเรื่องจำนวนสินค้าที่สั่ง ขึ้นอยู่กับผู้ขายสินค้าเป็นหลัก
 
2. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดรอบ ลูกค้าสามารถฝากสั่งได้ทุกวันทำการของบริษัทฯ
 

3. ลูกค้าต้องลงรายการการสั่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดและช่วยป้องกันความผิดพลาดของสินค้าได้ 
โดยต้องใช้แบบฟอร์มของบริการนี้เท่านั้น

 
4. กรณีลูกค้าระบุราคาผิดเป็นราคา VIP / Promotion ที่เราไม่สามารถซื้อในราคานั้นได้จริง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการนั้นทันที 
 
5. ราคาสินค้ายึดตามวันที่ยืนยันสั่งสินค้า หากสินค้ามีการลดราคาขายในภายหลัง ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นราคานั้นได้
 

6. บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการสั่งสินค้าที่เสี่ยงต่อความเสียหาย/แตกหัก/เสียรูปทรง ทุกประเภท เพราะบริษัทฯ ไม่มีการรับประกัน สินค้าเสียหายทุกกรณี เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องรวมสินค้าหลายชนิดไว้ในตู้สินค้าเดียวกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับ/การกระแทก และอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย

   - หากยังต้องการสั่ง ลูกค้าโปรดแจ้งให้ตีลังไม้ โดยระบุมาพร้อมกับการสั่งซื้อ (มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

   - ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีลูกค้าระบุให้ตีลังไม้แต่เราไม่ได้ดำเนินการให้ เท่านั้น โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าชิ้นดังกล่าวกลับมาให้เราก่อนรับค่าสินค้าคืน

   - สินค้าเคลมคืน ห้ามตัดป้าย ซัก ล้าง ทำลาย ขีดเขียน หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า
 

7. บริษัท ฯ เป็นผู้ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถชดใช้หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่ร้านค้าจีนส่งมาผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้า ซึ่งความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานและมาตรฐานคุณภาพสินค้าของแต่ละร้านค้าจีนที่ลูกค้าเลือกสั่ง เราจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งเท่านั้น โดยจะคืนเงินค่าสินค้าชิ้นที่ไม่ได้ของให้ทุกบาททุกสตางค์

 

8. กรณีสินค้ามีปัญหา แม้จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา แต่ทางบริษัทฯ ยินดีช่วยประสานงานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้อย่างเต็มความสามารถ โดยลูกค้าสามารถส่งรูปภาพสินค้า ระบุปัญหา เพื่อให้ทางร้านคอมเพลนสินค้ากับร้านค้าให้ได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าในครั้งต่อไป หรือบางร้านอาจสามารถขอเคลมค่าใช้จ่ายให้ได้บางส่วน เช่น

   - กรณีสินค้าเสียหาย/ชำรุด ถ่ายรูปส่งมาพร้อมระบุรายละเอียด ทางเราจะแจ้งเว็บร้านค้าเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งอาจได้รับส่วนลดบางส่วน หรือแค่รับทราบเพื่อปรับปรุงเท่านั้น

   - กรณีได้รับสินค้าผิดสี/ผิดไซส์ แจ้งมาได้เพื่อให้ปรับปรุงและรอบคอบให้มากขึ้นในครั้งต่อไป 

   - กรณีได้รับสินค้าผิดแบบ ราคาต่างกัน ถ่ายรูปสินค้าพร้อมรายละเอียด ทางเราจะแจ้งเว็บร้านค้าเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งอาจได้รับส่วนลดบางส่วน คืนส่วนต่างหรือแค่รับทราบเพื่อปรับปรุงเท่านั้น

   - กรณีได้รับสินค้าเกิน รบกวนแจ้งกลับและส่งสินค้าคืน โดยทางเรารับผิดชอบค่าส่งคืน 
 
9. การรับประกันกรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง (ต้องมีหลักฐานชัดเจนชี้แจ้งแก่ลูกค้าว่า ได้มีการสั่งสินค้าและชำระเงินให้ร้านค้าจริงแล้วเท่านั้น)
   9.1 กรณีลูกค้าไม่ได้ทำประกัน 
      - บริษัทฯ จะนำส่งหลักฐานการสั่งซื้อจริง การชำระเงินจริง ข้อมูลการส่งสินค้าเข้าโกดัง เพื่อยืนยันว่าเราได้สั่งและจ่ายเงินให้ลูกค้าจริง
      - บริษัทฯ จะชดใช้คืนให้ไม่เกิน 2 เท่าของค่านำเข้าสินค้านั้น แต่ไม่เกินมูลค่าของสินค้า 
   9.2 กรณีลูกค้าทำประกัน 
      - บริษัทฯ จะชดใช้คืนให้ตามจำนวนวงเงินประกันที่ลูกค้าตั้งไว้ 100%
      - ลูกค้าต้องติดต่อขอทำประกันสินค้าล่วงหน้ามาพร้อมกับการสั่งสินค้า โดยต้องชำระค่าประกันประมาณ 10-30% ของวงเงินประกัน
 

10. บริการตรวจรับสินค้าที่โกดังจีนสำหรับบริการสั่งซื้อและนำเข้า บริษัทฯ จะตรวจสอบสภาพสินค้าจากภายนอกให้ หากพบว่าสินค้ามีความเสียหายที่มองเห็นได้ เราจะตีกลับไปที่ร้านค้าทันที (ไม่รวมถึงการตรวจสอบโดยละเอียด เช่น สี ไซส์ หรือทดลองการทำงานของสินค้า) และตรวจนับจำนวนสินค้าที่ได้รับจริงหากสินค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง เราจะประสานงาน/ขอเคลมค่าสินค้าคืนเอง ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเคลียร์ปัญหานี้เองแต่อย่างใด (เราจะจัดการปัญหาเหล่านี้ให้เองทั้งหมด)

 

11. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อหากร้านค้าขาดความน่าเชื่อถือ และสำหรับร้านค้าที่ลูกค้ายืนยันให้สั่งซื้อ (หลังจากเราแจ้งให้ทราบแล้ว) ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกกรณี 

   - บริการสั่งซื้อและนำเข้าแบบแนบใบเสนอราคา ถือเป็นร้านค้าที่ลูกค้ายืนยันให้สั่งซื้อ ยกเว้นกรณีลูกค้าระบุให้เราตรวจสอบผู้ขายอีกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ
 
12. บริษัทฯ ขอให้ลูกค้าพิจารณาการนำเข้าสินค้า : ประเภทที่ 4 บางชนิด, ประเภทที่ 5 อย., ประเภทที่ 6 ลิขสิทธิ์, ประเภทที่ 7-8 สินค้าพิเศษ (1)-(2) เนื่องจากสินค้าเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาในการนำเข้านานกว่าปกติ โปรดงดนำเข้าหากสินค้ามีเงื่อนไขเรื่องเวลาบังคับ ด้วยสถานการณ์การนำเข้าที่เข้มงวดมาก เราจึงไม่สามารถการันตีระยะเวลาที่แน่นอนได้ (สินค้าเหล่านี้อาจต้องส่งขึ้นตู้สินค้าพิเศษเท่านั้น)
 

13. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการนำเข้าสินค้า เราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบการขนส่ง (รถ, เรือ, เครื่อง) เอง รวมทั้งในขั้นตอนการนำเข้าระหว่างประเทศยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของบริษัทเดินเรือหรือรถ ปัญหาทางการเมือง และอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อระยะเวลา ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่มีการรับประกันในเรื่องระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้แน่นอน 100% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนหน้าที่และการดำเนินการในทุกขั้นตอนของพนักงานจีน-ไทย ที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มความสามารถ

 
14. บริษัท ฯ จะโอนเงินคืนในกรณีลูกค้ามียอดเงินเหลือภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งเลขที่บัญชี หากเกินกำหนดจากนี้ลูกค้าสามารถติดตามทวงถามได้ทุกช่องทางการติดต่อ
 
15. บริษัทฯ มีการปิดตู้สินค้าเพื่อส่งออกจากจีนตามกำหนดการ ดังนี้
 - ทางรถ : ส่งออกจากจีนทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดพิเศษของโกดังจีน)
 - ทางเรือ : ส่งออกจากจีนอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าและเรือขนส่งสินค้าว่าง)
 - ทางตู้พิเศษ : ส่งออกจากจีนเดือนละ 1-2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การนำเข้า)
 
16. ก่อนใช้บริการทุกบริการของเรา ลูกค้าจำเป็นต้องอ่านข้อมูลรายละเอียด โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจใช้บริการ
 
 เมื่อมีการใช้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นแล้วในทุกกรณี

Visitors: 203,334