วิธีคิดค่านำเข้าตามขนาด (CBM)


การคำนวณหาขนาด : ให้ลูกค้าวัดขนาดทั้ง 3 ด้าน หน่วยเป็นเมตร (m) หรือ เซ็นติเมตร (cm.)

ด้านกว้าง (Width) x ด้านยาว (Length) x ด้านสูง (Height)

- กรณีหน่วยเป็นเมตร (M.) : กว้าง x ยาว x สูง = คิวบิกเมตร (CBM)

- กรณีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร (CM.) = กว้าง x ยาว x สูง หารด้วย 1,000,000 = คิวบิกเมตร (CBM)

ตัวอย่างเช่น สินค้ามีขนาด 0.55 x 1.25 x 0.60 เมตร = 0.4125 คิว <<<==== ขนาดของสินค้า


 
การคำนวณหาอัตราค่านำเข้า : ให้ลูกค้าเอาขนาดของสินค้าที่วัดได้จริง คูณด้วยอัตราค่านำเข้าต่อ 1 คิวตามประเภทสินค้าและรูปแบบการส่งจีน-ไทย
 
ขนาดคิว x อัตราค่านำเข้า

สินค้ามีขนาด 0.55 x 1.25 x 0.60 เมตร = 0.4125 คิว

ตัวอย่างเช่น สินค้าทั่วไปขนาด 0.4125 คิว x 9,000 = 3,712.50 บาท <<<==== ค่านำเข้าจีน-ไทยทางรถ

ตัวอย่างเช่น สินค้าทั่วไปขนาด 0.4125 คิว x 6,800 = 2,805 บาท <<<==== ค่านำเข้าจีน-ไทยทางเรือVisitors: 203,335