วิธีคิดค่านำเข้าตามน้ำหนัก (kg.)

น้ำหนักสินค้ามาจากการชั่งจริงเท่านั้น ไม่ใช้สูตรคำนวณใดๆ หน่วยเป็นกิโลกรัม ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

การคำนวณหาอัตราค่านำเข้า ให้ลูกค้าเอาน้ำหนักสินค้าคูณด้วยอัตราค่านำเข้าตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่งจีน-ไทย

น้ำหนักสินค้า x อัตราค่านำเข้า

ตัวอย่างเช่น สินค้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น มีน้ำหนักรวม 155.30 กิโลกรัม x 45 = 69,885 บาท <<<==== ค่านำเข้าจีน-ไทยทางรถ

ตัวอย่างเช่น สินค้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น มีน้ำหนักรวม 155.30 กิโลกรัม x 35 = 54,35.50 บาท <<<==== ค่านำเข้าจีน-ไทยทางเรือVisitors: 203,334