ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. สินค้าต้องการตีลังไม้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกดทับ/ซ้อนจากการขนส่งระหว่างประเทศ มีค่าดำเนินการเพิ่มตามขนาดลัง ดังนี้
  ไซส์ S ขนาดไม่เกิน 0.12 คิวบิกเมตร 30 หยวนต่อลัง
  ไซส์ M ขนาดตั้งแต่ 0.12-0.24 คิวบิกเมตร 50 หยวนต่อลัง
  ไซส์ L ขนาดตั้งแต่ 0.25-0.49 คิวบิกเมตร 80 หยวนต่อลัง
  ไซส์ XL ขนาดตั้งแต่ 0.50 คิวบิกเมตรขึ้นไป 100 หยวนต่อลัง
- น้ำหนักและขนาดของลังไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า 
- ลักษณะการตีลังไม้ของนำเข้าโกดัง เป็นการตีเฉพาะกรอบมุมของกล่อง/ลัง/กระสอบ ของสินค้าชิ้นนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ตีลังไม้ทึบทั้งหมด 
- การตีลังไม้ เป็นการช่วยป้องกันระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันความเสียหายของสินค้าได้ 100% แต่อย่างใด 
วิธีการใช้บริการเสริมนี้
  - โปรดระบุมาในใบสั่งซื้อพร้อมกับการสั่งสินค้า  
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้ จะเรียกเก็บพร้อมกับยอดต้องชำระในรอบที่ 2 หลังจากสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว
   
2. ต้องการให้ตรวจสอบ/ทดสอบสินค้า เพื่อให้ทางโกดังที่จีนตรวจเช็คสินค้านอกเหนือจากความรับผิดชอบ
  มีค่าบริการรายชิ้น (ขั้นต่ำชิ้นละ 10 หยวน - ชิ้นละ 500 หยวน แล้วแต่กรณี) 
  - ค่าดำเนินการในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางนำเข้าทูไทยเป็นหลัก 
  - นำเข้าทูไทยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในการตรวจสอบรวมถึงขอบเขตในการดำเนินการในแต่ละกรณี 
วิธีการใช้บริการเสริมนี้ 
  - โปรดระบุมาในใบสั่งซื้อพร้อมกับการสั่งสินค้า 
  - เราจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการอีกครั้ง
  - บริการสั่งซื้อและนำเข้า มีบริการตรวจสอบจำนวนชิ้นให้ฟรี 
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้ จะเรียกเก็บพร้อมกับยอดต้องชำระในรอบที่ 2 หลังจากสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว
   
3. ชาร์ทค่าสินค้า 15% กรณีสั่งสินค้าส่วนใหญ่ที่มีราคาต่อชิ้นไม่ถึง 5 หยวน    
  - สั่งสินค้าในร้านนั้นเกิน 1,000 หยวน ฟรี..ชาร์ท 
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้ จะเรียกเก็บพร้อมกับยอดต้องชำระในรอบที่ 2 หลังจากสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้ว 
   


Visitors: 203,334