บริการสั่งซื้อและนำเข้า-เลือกสั่งแบบแนบใบเสนอราคา

 วิธีการสั่งสินค้า  
     - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (Excel file) - ลงรายการหน้าแรกในแบบฟอร์ม - แนบไฟล์ส่งทางอีเมล์ numkao2thai@gmail.com   
     - ลูกค้าต้องขอเอกสารอ้างอิง / ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ จากผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานให้ใช้ในการติดต่อสั่งซื้อให้   
       รายละเอียดที่ต้องมีในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน    
       คือ ชื่อที่อยู่ของร้านค้า/บริษัท/ผู้ขาย, ชื่อบุคคลที่ติดต่อ, อีเมล์บุคคลที่ติดต่อ, เบอร์โทรบุคคลที่ติดต่อ, หมายเลข QQ บุคคลที่ติดต่อ,
       ข้อมูล
บัญชีธนาคารจีนที่ใช้รับเงินของผู้ขาย (เป็นภาษาจีน), เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า, รายการสินค้าที่สั่ง, จำนวนชิ้น, ราคาต่อชิ้น, ค่าส่งในจีน,
       ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งหมดในอัตราเงินหยวน
   
       ลูกค้าสามารถใช้ใบสั่งเดิมจากร้านค้าเดิมได้ กรณ๊เป็นการ re-order หรือต้องการสั่งซ้ำ    
     
 เงื่อนไขการชำระเงิน  
     ชำระค่าใช้จ่าย 2 รอบ ดังนี้    
     1. รอบแรก : ค่าสินค้า + ค่าส่งในจีน คูณ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สั่งซื้อ - ชำระก่อนเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ    
     2. รอบสอง : ค่าดำเนินการ + ค่านำเข้า + ค่าส่งในไทย - ชำระหลังจากสินค้าถึงไทยแล้ว (ก่อนส่งให้ลูกค้า)    
     
 ขั้นตอนการสั่งสินค้า    
     1. ลูกค้าแนบไฟล์ใบสั่งซื้อที่ลงข้อมูลผู้สั่ง + ไฟล์ใบเสนอราคาจากผู้ขายแล้วส่งทางอีเมล์ numkao2thai@mail.com     
     2. ลูกค้ารอเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันยอดที่ต้องชำระรอบแรก      
     3. เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันยอดที่ลูกค้าต้องโอนรอบแรกตอบกลับทางอีเมล์     
     4. ลูกค้าโอนเงินตามยอดที่ได้รับแจ้งและแจ้งโอนเงินตอบกลับทางอีเมล์ (reply เมล์แจ้งยอด)     
     5. เจ้าหน้าที่แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อตอบกลับทางอีเมล์     
     6. ลูกค้าแจ้งอีเมล์ gmail ที่จะใช้ในการ login เข้าเช็คสถานะ     
     7. เมื่อสินค้าถึงไทยเจ้าหน้าที่แจ้งยอดที่ต้องชำระรอบที่ 2 ทางอีเมล์    
     8. ลูกค้าโอนเงินรอบที่ 2 และแจ้งโอนเงินตอบกลับทางอีเมล์ (reply เมล์แจ้งยอด)      
     9. เจ้าหน้าที่ส่งสินค้าออกให้ลูกค้าตามรูปแบบการจัดส่งในไทยที่ลูกค้าเลือก    
     10. ลูกค้าได้รับสินค้า     
     
     
 ช่องทางการติดต่อ     
      ทางอีเมล์ : numkao2thai@gmail.com (ส่งใบสั่งซื้อ / แจ้งโอนเงิน / ติดต่อสอบถาม)       
      ทางข้อความไลน์ : numkao2thai  (ติดต่อสอบถาม)    
      ทางโทรศัพท์ : 098-9350453-4 (ติดต่อสอบถาม)    
      วันเวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)    
     

 


ส่งใบสั่งซื้อสินค้า..ได้ที่นี่

ลูกค้าสามารถแนบไฟล์ใบสั่งซื้อ ส่งให้กับเราได้จากเมนูด้านล่างนี้
Visitors: 203,334